transartform foundation for public art

Selected Projects (2001—2009)

about, contact details,


sjtub

sjtub

2009-2018

sjtub, cmunz artists, public art

blog sjtub.org

Sjtub is een woord. Het heeft in het dialect van de oostelijke mijnstreek twee betekenissen: stof en stoflong.

Sjtub is de naam van een publiek kunstproject dat zich van 2009 tot 2013 in de oostelijke mijnstreek af- speelt.

Sjtub is herinneringswerk. Sjtub maakt een kunstwerk van de herinne- ringen aan de mijn en het mijnwerk. Sjtub activeert de herinneringen, pre- senteert ze, intensiveert ze.

Sjtub is een bergplaats voor de herinneringen aan vaders, ooms en grootvaders en aan hun werk op de mijn.

Sjtub werkt langs twee sporen. Langs het ene worden de voorwerpen die mensen zelf thuis ter herinnering bewaren, bij elkaar gebracht en bewerkt. Dat is het spoor van de voorwerpen en hun verhalen. Langs het andere wordt de blaasmuziek- compositie Sjtub geschreven en op verschillende manieren uitgevoerd en ten gehore gebracht. Dat is het spoor van de adem en haar muziek.

Sjtub bestaat uit een reeks mani- festaties die in 2011 begint en tijdens het Wereld Muziek Concours van 2013 eindigt. In die manifestaties worden de twee sporen, de voorwerpen en hun verhalen, de adem en haar muziek, in elkaar gevlochten.

Sjtub stelt de vraag naar de ziel van de oostelijke mijnstreek. Zijn wij van Sjtub gemaakt?